Aktualūs dokumentai

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įstatai (naujausia redakcija)

Veiklos ataskaitos:

– Darbo planai: