Aktualūs dokumentai

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įstatai (naujausia redakcija)

– Darbo planai:

Veiklos ataskaitos: