Pramonės parkas Jonavoje

Potenciali PP Jonavoje vieta


Siekiant paskatinti pramonės ir verslo plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą bei pritraukti investicijas, planuojama pietrytiniame Jonavos pramonės rajone steigti Pramonės parką. Projekto „Pramonės parko įkūrimas Jonavos rajone“ – tikslas sudaryti kuo palankesnes technines, teisines, socialines ir ekonomines sąlygas vidaus ir užsienio investicijoms. Šiuo metu, pagal Jonavos rajono teritorijos bendrąjį planą, į pietryčių pusę nuo miesto yra numatyta pramonės ir sandėliavimo teritorija. Bendrajame plane šios pramoninės teritorijos ribos nėra konkretizuotos, tačiau bendrojo plano koncepcijoje yra nurodytos pakankamai aiškios numatomos pramonės ir sandėliavimo teritorijos ribos. Bendras teritorijos dydis siekia 385 ha plotą ir ji yra Jonavos rajone, Ruklos seniūnijoje ir apima Kamšalų, Jonalaukio ir Konstantinavos kaimus. Pagrindinės problemos, kurias padės išspręsti projektas – tai išspręstas klausimas dėl celiuliozės fabrikui rezervuoto ir nenaudojamo žemės sklypo ir prisidės prie rajono ekonominės plėtros, siekiant sumažinti probleminės teritorijos atsilikimą nuo Lietuvos vidurkio.


Įgyvendinus projektą, Jonavos rajone bus sukurtas pramonės parkas, kuris labai stipriai pagerins Jonavos rajone investicinę aplinką. Didžiausias pramonės parko privalumas – pakankamai didelė teritorija. Čia galės investuoto tiek stambūs , tiek pakankamai maži investuotojai. Numatoma, kad pilnai įgyvendinus projektą, pramonės parke bus suformuota iki 90 sklypų įvairiai gamybinei ir paslaugų teikimo veiklai vykdyti. Iki parko teritorijos ribos bus atvestos visos, būtinos komunikacijos. Papildomų paslaugų teikimui ir biurų nuomai bus pastatytas administracinis pastatas.


Projekto rezultatai:Projekto poveikis: