Sklypai

 


Žemės sklypas Jonavos mieste


Bendra informacija apie sklypąSklypo laisvas aprašymas/būklė.  Žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 199. Žemės sklype nėra pastatų priklausančių nuosavybės teise savininkui (naudotojui), taip pat nėra pastatų priklausančių kitiems savininkams. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 2439 m2. Veiklos plėtojimo teritorijoje reikalavimai ir apribojimai: užstatymo tankis – 0,5, užstatymo intensyvumas – 1,5, užstatymo aukštingumas – iki 3 aukštų, prekybinis plotas – iki 2500 m2. Numatomo parduoti aukcione žemės sklypo pradinė pardavimo kaina yra 179163 Lt.


Greta įsikūrusių įmonių veiklos tipas: greta įsikūrusių įmonių nėra


Atstumai iki:Sklypo infrastruktūra


Vandens tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Esama miesto vandentiekio linija (D=400 mm) yra P. Vaičiūno gatvėje. Nuotekų tinklų linija yra P. Vaičiūno gatvėje (skersmuo – 400 mm). Leistini nuotekų užterštumai: BDS7 = 288 mg/l, SM = 230 mg/l.
Elektros tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. El. energijos tiekimo užtikrinimui numatoma nauja modulinė transformatorinė 10/0,4kV su 2×630 kVA galingumo transformatoriais. Į MT numatomos dvi 10 kV kabelinės linijos, įsijungiant į esamus Jonavos m. 10 kV įtampos tinklus. 0,4 kV tinklai numatomi kabeliniai. Prie sklypo ribos statomos kabelinės tranzitinės – apskaitos spintos, nuo kurių ir prisijungiama el. energija.
Dujų tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Šiuo metu dujotiekio nėra. Suvestiniame inžinerinių komunikacijų plane numatomos vietos vidutinio slėgio dujotiekio trasoms. Projektuojamo dujotiekio prijungimo vieta – dujotiekis Žemaitės – P. Vaičiūno sankryžoje, dujotiekio diametras prijungimo vietoje – 150 mm, dujų slėgis prijungimo vietoje – vidutinis, dujotiekiui naudoti polietileninius vamzdžius.
Kanalizacija, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Šiuo metu atskirojo komunalinio nuotakyno linija yra įrengta P. Vaičiūno gatvėje (D=400 mm). Nuotekos bus surinktos kiemo tinklais ir išleistos į gatvės liniją. Gatvėje linijas kloti iš keraminių arba plastmasinių movinių vamzdžių, skirtų nuotekoms. Linijų skersmuo 200 mm. Kontrolinius šulinius statyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat linijos posūkių ir šoninių prijungimų vietose.
Naudojimosi viešuoju transportu galimybės: yra.
Kita papildoma informacija. Planuojamas žemės sklypas yra prie vakarinės Jonavos miesto ribos. Rytinėje, pietinėje, šiaurinėje pusėse – gyvenamieji kvartalai: rytuose – daugiabučių kvartalas, pietuose – individualių gyvenamųjų namų Virbalų kvartalas. Pagal organizatoriaus pateiktą topografinę medžiagą, teritorijoje reljefas kinta nuo 76 m iki 88 m pagal Baltijos aukščių sistemą. Teritorija yra dalinai įsisavinama inžineriniu požiūriu. Privažiavimas prie sklypo šiuo metu yra iš P. Vaičiūno g. Teritorijoje vertingų želdinių nėra.


Savininko kontaktiniai duomenys: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13 LT – 55158 Jonava, tel. 8-349-61394, faks. 8-349- 50012. El. paštas: administracija@jonava.lt


Žemės sklypas Rukloje


Bendra informacija apie sklypąSklypo laisvas aprašymas/būklė. Žemės sklypas pradėtas formuoti remiantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 282 „Dėl pritarimo pietinės pramonės teritorijos formavimo koncepcijai ir pietinės pramonės teritorijos specialiojo plano rengimo“. Pramoninę teritoriją riboja Ruklos karinio mokymo poligono teritorija – pietinėje pusėje, magistralinis dujotiekis – vakarinėje, Gaižiūnų geležinkelio stotis – šiaurinėje ir rytinėje – krašto kelias Nr. 143, vedantis Ruklos, Žaslių gyvenviečių, Vilniaus link. Į šiaurės pusę nuo teritorijos yra „Achemos“ cheminės gamyklos (trašų gamintojo) pramoninė zona (apie 500-600 m).


Žemės sklypas pietinėje pusėje ribojasi su Ruklos karinio mokymo poligono teritorija, į šiaurės pusę nuo teritorijos yra „Achemos“ cheminės gamyklos (trašų gamintojo) pramoninė zona.


Atstumai iki:Sklypo infrastruktūra: Vandens tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Geriamojo vandens tiekimas numatytas iš Ruklos vandenvietės. Šiuo metu UAB „Jonavos vandenys“ pietinės pramonės teritorijai gali tiekti 1000 m3/parą HN 24-2003 standartus atitinkančio geriamo vandens. Perspektyvoje vandens tiekimą galima padidinti iki 3000 m3 /parą.


Elektros tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Elektros energijos tiekimui bus naudojamos 110W (2 km) bei 330 kW (1 km) elektros linijos.
Dujų tiekimas, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Pramonės teritorijoje yra galimybė naudoti gamtines dujas: vakarinėje numatomos teritorijos pusėje praeina magistralinis dujotiekis, o per numatomas teritorijas praeina skirstomasis dujotiekis.
Kanalizacija, pajėgumai/prisijungimo sąlygos. Buitinių nuotekų nuvedimas iš pietinės pramonės teritorijos numatytas į Ruklos nuotekų valyklą. Šiuo metu Ruklos nuotekų valykla pajėgi priimti ir apvalyti papildomai apie 3000 m3 /parą buitinių nuotekų.
Naudojimosi viešuoju transportu galimybės: yra (maršrutai Jonava – Rukla, Jonava – Žasliai – Vilnius).
Galimybė atsivesti geležinkelio šaką. Geriausia vieta prisijungimui yra Gaižiūnų geležinkelio stoties lyginio iešmyno kelias Nr. 17 už iešmo Nr. 2
Kita papildoma informacija. Planuojama pramonės teritorija yra 3 km nutolusi nuo Jonavos miesto. Esamas sklypas šiuo metu neužstatytas, apželdintas, šalia planuojamos teritorijos yra dujų skirstymo stotis, magistralinis dujotiekis, elektros pastotės ir 330 bei 110 kV elektros tiekimo linijos. Projektuojamuose sklypuose nėra kultūros paveldo, istorijos, archeologijos vertybių. Gretimybėse 1,0 km atstumu yra kultūros vertybė Skarulių Šv. Onos bažnyčia, 0,5 km atstumu – Skarulių dvarvietė ir 1,0 km atstumu – Ruklos piliakalnis.


Pietinės pramonės teritorijoje pastatus nuo kelio Nr. 143 Jonava – Žasliai – Kakniniai – Mijaugonys projektuoti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus.


Savininko kontaktiniai duomenys: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT – 55158 Jonava, tel. 8-349-61394, faks. 8-349-50012. El. paštas: administracija@jonava.lt


 


1) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Vilniaus g. 2, Raseinių m.
• Plotas: 1,2234 ha.
• Sklypo paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Žemė priklauso valstybei, kurią patikėjimo teise valdo savivaldybė.
• Yra parengtas detalusis planas.
• Sklypas yra gražiame pušyne, šalia jo yra Prabaudos tvenkinys (3,2 ha).
• Teritorijoje planuojama įrengti poilsio ir sporto zoną.
• Sklypas patenka į nekilnojamos kultūros vertybės – Raseinių piliakalnio – vizualinės apsaugos zoną, kurioje galima statyti neaukštesnius nei 7 metrų, lengvų konstrukcijų pastatus.
• Sklypas ribojasi su  Vilniaus gatve, kuri pereina į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 196.
• Kadastrinis Nr. 7263/0010:120 Raseinių m. k. v.


 Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,1 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


2) Žemės sklypas Raseinių mieste su esančiais pastatais


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Algirdo g. 1, Raseinių m.
• Plotas: 1,1654 ha.
• Sklypo paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Žemė priklauso valstybei, kurią panaudos sutartimi valdo savivaldybė.
• Yra parengtas detalusis planas.
• Sklype esantys pastatai (bendras plotas – 1004,37 kv. m.) nuosavybės teise priklauso savivaldybei.
• Sklypas ribojasi su Maironio gatve, kuri pereina į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 148, kuris susikerta taip pat su valstybinės reikšmės krašto keliais Nr. 196 ir Nr. 225.
• Šiuo metu sklype yra vykdoma komercinė veikla (Raseinių miesto turgus).
• Kadastrinis Nr. 7263/0016:95 Raseinių m. k. v.


Sklype esantys pastatai:
• Parduotuvė (Unikalus Nr. 7297-5021-9013), bendras plotas – 771,58 kv. m;
• Alaus baras (Unikalus Nr. 7297-5021-9035), bendras plotas – 220,27 kv. m;
• Kontrolinis punktas (Unikalus Nr. 7297-5021-9024), bendras plotas – 12,52 kv. m.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 148 – 0,0 km;
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 – apie 0,6 km;
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 1 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


3) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Vilniau g. 85, Raseinių m.
• Plotas: 0,2935 ha.
• Sklypo paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Žemė priklauso valstybei, kuri yra išnuomota UAB „Raseinių autobusų parkas“.
• Yra parengtas detalusis planas.
• Sklypas yra Raseinių miesto centrinėje dalyje ir ribojasi su pagrindine Raseinių miesto Vilniaus gatve, kuri pereina į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 196.
• Kadastrinis Nr. 7263/0007:190 Raseinių m. k. v.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,0 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


4) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Vilniau g. 91, Raseinių m.
• Plotas: 0,2935 ha.
• Sklypo paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Žemė priklauso valstybei, kuri yra išnuomota UAB „Raseinių autobusų parkas“.
• Yra parengtas detalusis planas.
• Sklypas yra Raseinių miesto centrinėje dalyje ir ribojasi su pagrindine Raseinių miesto Vilniaus gatve, kuri pereina į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 196.
• Kadastrinis Nr. 7263/0007:206 Raseinių m. k. v.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,0 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.5) Žemės sklypas Raseinių mieste su esančiu pastatu


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Vilniau g. 228, Raseinių m.
• Plotas: 0,2634 ha.
• Sklypo paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Žemė priklauso valstybei, kurią patikėjimo teise valdo VĮ „Valstybės turto fondas“.
• Detalusis planas nėra parengtas.
• Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-344  patvirtintame Raseinių miesto teritorijos bendrajame plane ši teritorija yra priskiriama prie komercinės paskirties objektų teritorijos.
• Sklype esantys pastatas nuosavybės teise priklauso savivaldybei.
• Sklypas ribojasi su Vilniaus gatve, kuri pereina į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 196.
• Kadastrinis Nr. 7263/0005:101 Raseinių m. k. v.


Sklype esantys pastatai:
• Operatorinė (Unikalus Nr. 7297-2015-2010), bendras plotas – 11,59 kv. m;
• Kiemo statiniai – aikštelė, estakada (Unikalus Nr. 7297-2015-2024).


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,1 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


6) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Žvyryno g., Raseinių m.
• Plotas: 2,8476 ha.
• Sklypų paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Sklypai yra suformuoti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje.
• Yra parengtas detalusis planas.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3512 – apie 0,2 km;
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,5 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 5,5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.
 


 


7) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Maironio g., Raseinių m.
• Dydis: apie 2 ha.
• Sklypas yra nesuformuotas laisvos valstybinės žemės fondo žemėje.
• Detalusis planas nėra parengtas.
• Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-344  patvirtintame Raseinių miesto teritorijos bendrajame plane


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 – apie 0,2 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 8 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


8) Žemės sklypas Raseinių mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: M. K. Čiurlionio g., Raseinių m.
• Dydis: apie 1 ha.
• Sklypas yra nesuformuotas laisvos valstybinės žemės fondo žemėje.
• Detalusis planas nėra parengtas.
• Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-344  patvirtintame Raseinių miesto teritorijos bendrajame plane ši teritorija yra priskiriama prie komercinės paskirties objektų teritorijos.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,4 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 6 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 17 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 120 km;
• Klaipėdos vasltybinio jūrų uosto – apie 130 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių. 


 


9) Žemės sklypas Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. su esančiais pastatais


Bendra informacija apie sklypą


·       Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.


·       Adresas: T. Daugirdo g. 2A, Plembergo k., Ariogalos sen.


·       Plotas: 7,6456 ha.


·       Sklypo paskirtis: kita (rekreacinė teritorija).


·       Žemė priklauso valstybei, kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.


·       Yra parengtas detalusis planas.


·       Sklype esantys pastatai (bendras plotas – 707,68 kv. m.) nuosavybės teise priklauso savivaldybei.


·       Sklypas yra vaizdingoje vietoje šalia Dubysos karjero ir pačios upės.


·       Sklypas patenka į Dubysos regioninio parko direkcijos teritoriją.Sklype esantys pastatai:
• Administracinis (Unikalus Nr. 7297-8005-3016), bendras plotas – 501,59 kv. m;
• Garažas (Unikalus Nr. 7297-8005-3027), bendras plotas – 197,57 kv. m;
• Sargo namelis (Unikalus Nr. 7297-8005-3038), bendras plotas – 8,52 kv. m.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,5 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 8 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 45 km;
• Kėdainių geležinkelio stoties – apie 43 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 90 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 160 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie elektros tinklų.


 


10) Žemės sklypas Ariogalos mieste


Bendra informacija apie sklypą
• Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybė.
• Adresas: Taurupio g., Ariogalos m.
• Plotas: apie 0,5 ha.
• Sklypas yra nesuformuotas laisvos valstybinės žemės fondo žemėje.
• Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-227 patvirtintame Ariogalos miesto teritorijos bendrajame plane ši teritorija yra priskiriama prie miesto centrų teritorijos (kitos paskirties objektų teritorijos).
• Šiuo metu yra rengiamas detalusis planas, kuriuo yra siekiama kitos paskirties žemės sklypą/us suformuoti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje.
• Planuojama sklypo/ų paskirtis: kita (komercinės paskirties objektų teritorija).
• Sklypas yra šalia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 196.
• Planuojama detalųjį planą parengti iki 2015 m. liepos mėn. pabaigos.


Atstumai iki:
• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 – apie 0,0 km;
• Automagistralės A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) – apie 5 km;
• Viduklės geležinkelio stoties – apie 46 km;
• Kėdainių geležinkelio stoties – apie 42 km;
• Tarptautinio Kauno oro uosto – apie 89 km;
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – apie 161 km.


Sklypo infrastruktūra:
Šiame sklype yra galimybė prisijungti prie mieste esamų vandens ir nuotekų bei elektros tinklų. Taip pat yra galimybė naudotis viešuoju transportu. Prisijungti prie dujotiekio ir atvesti geležinkelio šakos į sklypą nėra galimybių.


 


11) Teritorija Viduklės sen. Raseinių r. sav.12) Teritorija Šiluvos sen. Raseinių r. sav.

Kontaktiniai duomenys:


Indrė Antanaitienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento direktorė, tel.: +370 428 79 596, +370 615 31 943, indre.antanaitiene@raseiniai.lt