Technologiniai veiksniai

Beveik visi Kauno regione veikiantys ekonomikos plėtros centrai yra susikoncentravę Kaune. Iš jų galima paminėti KTU regioninį mokslo parką, du naujai kuriamus integruotus mokslo studijų ir verslo centrus, vadinamus mokslo slėniais. Kauno regionui ir Lietuvai svarbias proveržio kryptis plėtos Kaune steigiamas „Santakos“ slėnis: darniąją chemiją; mechatroniką ir susijusias elektronines technologijas; ateities energetiką; informacines ir komunikacines technologijas. IRT technologijos ir verslas bus plėtojami Mokslo ir technologijų parke (MTP) „Technopolis“, kuris yra Kauno Santakos slėnio partneris. „Nemuno“slėnis plėtos kryptis, susijusias su žemės ūkiu: agrobiotechnologiją, bioenergetiką ir miškininkystę; maisto technologijas, saugą ir sveikatingumą.


Nors Kauno regiono plėtra yra santykinai sparti, tačiau pasinaudoti ES paramos galimybėmis trukdo nepakankami administraciniai gebėjimai savivaldybėse, taip pat įmonėse ar ūkininkų ūkiuose. Kita problema – teritorijų planavimo dokumentų trūkumas.