Teisiniai ir politiniai veiksniai

Kauno apskritis yra pramonės, žemės ūkio ir turizmo kraštas. Daugiau kaip pusę apskrities teritorijos sudaro žemdirbystės plotai. Tai vienos našiausių žemių Lietuvoje – tik 5,8 proc. sudaro mažo našumo žemės.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852), T (tarptautinės) kategorijos metropoliniams centrams priskiriami Vilnius ir Kaunas, kurie turi pakankamą potencialą, tačiau atskirai paėmus kiekvienam trūksta ir trūks ateityje potencialo (ypač demografinio), kad būtų pripažinti europinio masto (Euro City) centrais. Tokio centro buvimas svarbus šaliai integruojantis į ES. Bendrasis planas numato formuoti europinio lygmens centrą kaip Vilniaus–Kauno urbanistinį dinapolį, sujungiant dabar esamus šių metropolinių centrų potencialus. Tai sudarytų pagrindą atsirasti europinių institucijų ir kitų darinių šioje apie milijoną gyventojų turinčioje jungtinėje zonoje bei tiesiogiai prisijungti prie plėtojamo Europos urbanistinio karkaso. Numatoma didinti šalies regioninio skaidymo mastą ir Kauno regione plėtoti Raseinius, kaip C kategorijos (siūlomas naujas regioninio centro funkcijoms atlikti vidutinis miestas) regioninį centrą, kuris ir dabar iš dalies atlieka regioninio centro funkcijas, būdamas prie perspektyvinių tarptautinės urbanistinės integracijos ašių. Jam būtinas esamo socialinio ir ekonominio potencialo aktyvus stiprinimas bei renovacija. Birštono miestui yra suteiktas kurorto statusas, šio statuso suteikimas suteikia privalumą vystant turizmo sektorių.

Pagal Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, patvirtintą Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 (Žin., 2011, Nr. 8-346) tikslinė parama teikiama Jonavos rajono savivaldybei, kaip problemine pripažintai savivaldybei (Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 112 (Žin., 2007, Nr. 15-555)). Jonavos rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros programa patvirtinta Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 588 (Žin., 2011, Nr. 64-3031).

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-28