Misija, vizija

MISIJA

Organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystimosi skirtumų mažinimui ir nuoseklios, atitinkančios Lietuvos ir ES politiką, regioninės plėtros skatinimui.

 

VIZIJA

Tapti institucija, konsoliduojančia ir koordinuojančia Kauno regiono mokslinio, techninio, kūrybinio, inovacinio, verslininkiško potencialo ir vietinių valstybės institucijų, įgyvendinančių nacionalinę regionų plėtros politiką, veiklas, siekiant užtikrinti efektyvią subalansuotą Kauno regiono plėtrą.