Tikslai

Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos nacionalinę regionų plėtros politiką, skatinti harmoningą Kauno regiono plėtrą.

Remti technologinių ir socialinių inovacijų diegimą.

Skatinti privačią iniciatyvą ir partnerystę su vietos valdžios institucijomis.

Skatinti vietines ir užsienio investicijas Kauno regione ir kurti palankų visapusiškos, efektyvios regiono plėtros įvaizdį.

Skatinti vietinį bei tarptautinį tarpregioninį bendradarbiavimą.

Aktyviai dalyvauti veikloje, susijusioje su regiono socialinių ir ekonominių problemų sprendimu ir plėtra.