Uždaviniai

Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir įgyvendinti regiono plėtros programas ir projektus.

Įgyvendinti ES regioninę politiką dalyvaujant tarptautinio regioninio bendradarbiavimo, kitose programose ir projektuose.

Skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas ir iniciatyvas regione.

Pagal savo kompetenciją koordinuoti regiono socialinės ir ekonominės plėtros srityje veikiančių institucijų ir organizacijų veiksmus.