Veiklos kryptys ir uždaviniai

VEIKLOS KRYPTYS

Projektų rengimas ir administravimas.Strateginės plėtros dokumentų rengimas.Konsultavimas projektų rengimo, valdymo, finansavimo šaltinių paieškos, viešųjų pirkimų klausimais.Mokymų organizavimas ir vykdymas.

UŽDAVINIAI

Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir įgyvendinti regiono plėtros programas ir projektus.Įgyvendinti ES regioninę politiką dalyvaujant tarptautinio regioninio bendradarbiavimo, kitose programose ir projektuose.Skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas ir iniciatyvas regione.Pagal savo kompetenciją koordinuoti regiono socialinės ir ekonominės plėtros srityje veikiančių institucijų ir organizacijų veiksmus.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-12