Projektas „Clean Brownfields“

Projektas – “Gyvenimas švaresnėje aplinkoje – geresnei ateičiai!” (LLI-303, Clean Brownfields)

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, bendradarbiaudama su projekto partneriais iš Lietuvos ir Latvijos, 2018 metų gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti šį Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą.

Projekto trukmė – 24 mėn. (2018 gegužė – 2020 balandis).

Bendras projekto biudžetas – 1046494,81 Eur, iš jų ERPF finansavimas – 889520,56 Eur.

Kauno regiono plėtros agentūros biudžetas – 69400,00 Eur, iš jų ERPF finansavimas – 58990,00 Eur.

Pagrindinis projekto partneris yra Kurzemės planavimo regionas (Kurzeme planning region). Lietuvos partneriai yra Kauno regiono plėtros agentūra, Kauno miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir Telšių rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai Latvijoje yra Kuldigos rajono savivaldybė, Skrundos rajono savivaldybė, Ventspilio rajono savivaldybė ir Saldus rajono savivaldybė.

 

Bendra teritorijos problema, kuri projekto metu bus išspręsta kartu su partneriais – darniai ir efektyviai naudojant išteklius atkurti apleistas savivaldybėms priklausančias teritorijas. Tai sudarys akivaizdžią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą vietos bendruomenėms.

Projekto tikslinė grupė – partnerių savivaldybių gyventojai, verslas, savivaldybių administracijos ir specialistai.

Bendras projekto tikslas – išspręsti su apleistomis teritorijomis susijusias problemas Kurzemės regione ir keliuose Lietuvos regionuose.

Planuojami rezultatai:

  • sukurta įvairi ir patraukli aplinka namų ūkiams ir įmonėms;
  • panaikintos užterštos vietos;
  • sukurti ir išplatinti gerieji pavyzdžiai kaip vystyti apleistas teritorijas;
  • gautos žinios ir patirtis.

Projekto metu partnerių savivaldybėse bus sutvarkytos identifikuotos apleistos teritorijos, užtikrintas inovatyvus ir profesionalus apleistų teritorijų planavimas, projektas prisidės prie kokybinės apleistų teritorijų plėtros ateityje. Bendradarbiavimo per sieną tinklo pagalba bus sugriauti apleisti namai, išvalyti užteršto vandens telkiniai ir buvusios karinės teritorijos, bus parengtas techninis teritorijos valymo projektas, vietinių savivaldybių specialistai padidins savo profesinius gebėjimus ir patirtį apleistų teritorijų atgaivinimo procese, pasitelkiant mokymus ir patirties mainus.

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16