Misija, vizija ir tikslas

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (sutrump. KRPA) yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal viešųjų įstaigų įstatymą.

KRPA – techninė pagalba ir regioninės plėtros įrankis viešojo administravimo institucijų rankose. Tai kompetetinga ir kūrybinga organizacija, teikianti kokybiškas konsultacines, projektų valdymo ir administravimo, mokymų organizavimo paslaugas.

KRPA – kompetetingas konsultantas projektų valdymo klausimais


MISIJA

Organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystimosi skirtumų mažinimui ir nuoseklios, atitinkančios Lietuvos ir ES politiką, regioninės plėtros skatinimui.

VIZIJA

Tapti institucija, konsoliduojančia ir koordinuojančia Kauno regiono mokslinio, techninio, kūrybinio, inovacinio, verslininkiško potencialo ir vietinių valstybės institucijų, įgyvendinančių nacionalinę regionų plėtros politiką, veiklas, siekiant užtikrinti efektyvią subalansuotą Kauno regiono plėtrą.

TIKSLAI

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16