Projektas Europos miestai

Projektas „Europos miestai, skatinantys kultūrų dialogą ir kovojantys su migrantų ir mažumų diskriminacija

Project „European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities“

Projektu siekiama didinti supratimą apie ES kultūrinės aplinkos turtingumą ir populiarinti tokias svarbiausias Europos vertybes, kaip pliuralizmas ir tolerancija, kurias palengvina kultūrų mainai, tokiu būdu prisidedant prie pagarbios, dinamiškos ir daugialypės Europos tapatybės formavimo. Pagrindinis projekto prioritetas yra skatinti kultūrų dialogą tarp įvairių Europos bendruomenių ir politinių veikėjų, užkirsti kelią diskriminacijai ir kovoti su migrantų, ir mažumų grupių stigmatizavimu.

Projekto biudžetas: 148 680,00 EUR
Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. 01 d. – 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

Tikimasi, kad šis projektas padės:

Atsižvelgiant į prioritetą – keistis gerąja patirtimi tarptautiniu mastu – projekte dalyvauja 5 buvusios, būsimos ir dabartinės Europos kultūros sostinės: Rijeka (2020 m.), Kaunas (2022 m.), Timisoara (2021 m.), Novi Sad (2021 m.) ir Plovdivas (2019 m.).

Numatomi projekto rezultatai:

  • aktyvaus pilietinio dalyvavimo skatinimas tarptautiniu mastu;
  • parama vietos ir Europos politikų ir piliečių pastangoms kartu spręsti tarpkultūrinio dialogo ir mažumų bei migrantų stigmatizavimo iššūkius;
  • pagalba vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų veikloms, kuriomis siekiama paveikti skirtingų kultūrinių grupių socialinę sąveiką, bendravimą ir tarpusavio supratimą bei skatinti migrantų ir mažumų įtraukimą į visų Europos miestų socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Mažiausiai 500 ES piliečių (30-40 vietinių dalyvių iš kiekvienos šalies-partnerės) aktyviai prisidės, kuriant ir skelbiant socialinės žiniasklaidos turinį bei projektinę medžiagą

Numatoma, kad projektas pasieks apie 20 000 europiečių.

Planuojami 5 tarptautiniai susitikimai, kurių metu bus nagrinėjamos šios temos:

  1. Susitikimas Rijekoje (Kroatija) – „Kultūros įvairovės paminėjimas“, Europos iniciatyvų baltoji knyga apie kultūrų dialogą (anglų k.), migraciją ir humanitarinę krizę, taip pat keitimasis patirtimi iš skirtingų kultūros sostinių“;
  2. Susitikimas Carnikavoje (Latvija) – „Europos miestai, siekiantys užkirsti kelią diskriminacijai ir kovojantys su migrantų ir mažumų grupių stigmatizavimu įvairiose Europos visuomenės grupėse“;
  3. Susitikimas Aleksandrove, Lodzėje (Lenkija) – „Priemonės, padėsiančios valdyti įvairovės, kultūrinio dialogo skatinimo ir kovos su migrantų ir mažumų diskriminacija“;
  4. Susitikimas Plovdive (Bulgarija) – „Europos kultūros sostinių poveikis kultūrų dialogui ir prevencija migrantų bei mažumų stigmatizacijai“;
  5. Kaunas (Lietuva) – „ „Dalyvaujantysis valdymas“ („Participatory governance“) ir pilietinės visuomenės įtraukimas į tarpkultūrinės politikos formavimą“.

Virš 3000 dalyvių dalyvaus planuojant ir įgyvendinant 5 tarptautinius renginius Kroatijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, taip pat 5 internetinėse pilietinėse diskusijose.

Nuo gegužės mėnesio kiekvienas iš partnerių turės pradėti įgyvendinti su projektu susijusias vietines veiklas savo regione. Tokiai vienai bus skiriama iki 1000 eurų vienam partneriui.

Atsižvelgiant į prioritetą – keistis gerąja patirtimi tarptautiniu mastu – projekte dalyvauja 5 buvusios, būsimos ir dabartinės Europos kultūros sostinės: Rijeka (2020 m.), Kaunas (2022 m.), Timisoara (2021 m.), Novi Sad (2021 m.) ir Plovdivas (2019 m.).

Projekte dalyvauja 15 partnerių iš 14 šalių: 11 ES narių (Latvija, Lenkija, Kroatija, Graikija, Lietuva, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Rumunija, JK ir Bulgarija) bei 3 kaimyninės šalys – Serbija, Makedonija ir Albanija.

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16