Projektas – „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Projektas „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002) finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Projekto pradžia: 2017-03.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto biudžetas – 318.071,64 Eur, iš jų ES finansavimo lėšos – 270.360,89 Eur.

Projekto pareiškėjas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projektas buvo pratęstas iki 2021-11-14.

Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą (369 vnt.), skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.

Projekto metu bus pagaminti ir įrengti:

  • 194 infrastruktūros objektai, nurodantys lankytinų objektų kryptį,
  • 148 infrastruktūros objektai, informuojantys apie lankytiną objektą,
  • 27 infrastruktūros objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius čia esančius objektus.

Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėje, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.

Projekto partneriai:

  • Jonavos rajono savivaldybės administracija,
  • Raseinių rajono savivaldybės administracija,
  • Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra.

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-21