Projektas „Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje“

Projekto sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir darbo aplinką Kaišiadorių mieste bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus Kaišiadorių mieste.

Projekto partneris – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-04 – 2021-06-04.

Projektu bus siekiama išspręsti keletą problemų: gyventojų skaičiaus mažėjimą Kaišiadorių mieste, nepakankamą finansavimą nevyriausybiniam sektoriui, sprendžiant bei prisidedant prie socialinių problemų prevencijos, nepakankamą socialinę atskirtį patiriančių gyventojų įtraukimą į visuomeninį gyvenimą. Šios problemos nulėmė projekto įgyvendinimą, kurio metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys (pabėgėliai) gaus informaciją apie socialines paslaugas, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, bus įtraukti į kultūrinę veiklą, turės galimybę dalyvauti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų veikloje, o taip pat projektu bus skatinama savanoriška veikla, siekiant, kad gyventojai aktyviai dalyvautų sprendžiant miestui aktualias problemas.

Projekto metu bus vykdomos 2 pagrindinės veiklų grupės:

 • Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms organizavimas (Grupinė konsultacija tikslinei grupei apie prieinamas socialines paslaugas Kaišiadorių mieste; Renginiai „Kultūrų pažinimas“; Socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo renginys);
 • Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas.

Į projekto veiklas bus įtrauktos besiribojančių teritorijų vietos veiklos grupės – Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Jonavos ir Prienų rajonų – jų atstovai bus kviečiami dalyvauti projekto metu organizuojamuose renginiuose, taip pat jie bus kviečiami įsitraukti į viešą Facebook grupę, skirtą informacijai apie pabėgėlių integraciją, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, darbo pasiūlymus Kaišiadorių mieste, kitas socialines paslaugas, teikiamas pabėgėliams.

Projekte numatytos šios veiklos:

 • Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms organizavimas

Šios veiklos metu bus organizuojami informaciniai ir kultūriniai renginiai pabėgėliams ir bendruomenei, siekiant sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, mažinti socialinę atskirtį. Bus organizuojami 4 renginiai, kuriais bus siekiama, suteikti pabėgėliams informacijos apie socialines paslaugas, įsidarbinimo galimybes, Kaišiadorių istoriją, kultūrą.

 • Renginiai „Kultūrų pažinimas“

Vienas renginys tema „Kaišiadorių miesto istorija ir kultūra“.  Tikslinė grupė susipažins su vietos gyventojais (bendruomene), bus ugdomi tarpusavio bendravimo įgūdžiai. Dalyviai daugiau sužinos apie Kaišiadorių miesto istoriją ir kultūrą, kas padės lengviau integruotis naujoje bendruomenėje (Kaišiadorių mieste), padės įsilieti į bendruomeninį gyvenimą, be to, renginyje dalyvaujant tiek Kaišiadorių miesto gyventojams, tiek ir pabėgėliams bus sudarytos sąlygos užmegzti ryšius, nesijausti vienišiems mieste bei taip mažinti socialinę atskirtį.   Taip pat bus bandoma organizuoti įvairių tautų vakaronė, kurios tikslas yra pristatyti pabėgėlių kultūrą Kaišiadorių miesto gyventojams ir sudaryti sąlygas vietos bendruomenių bei pabėgėlių bendradarbiavimui.

 • Socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo renginys

Planuojamas organizuoti renginys siekiant stiprinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų (pabėgėlių) socialinius ryšius bendruomenėje. Renginys bus organizuojami kartu su gyventojais, kurie nepatiria socialinės atskirties, tokiu būdu bus siekiama netiesioginiu būdu suteikti projekto dalyviams motyvacijos ir stiprinti jų socialinius ryšius bendruomenėje.

 • Savanorių veikla
 • Viešinimo priemonių parengimas, kuriant bendradarbiavimo tinklus (sukurti lankstinukai pabėgėliams (anglų ir rusų kalbomis), lankstinukai visuomenei apie pabėgėlius, bus patalpinta informacija pareiškėjo ir partnerio tinklapiuose, sukurta Facebook grupė ir sukurtas informacinis filmukas)
 • Bendradarbiavimo tinklai

Siekiant sukurti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklą, Pareiškėjas ir Partneris sudarys bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sutartis su pabėgėlių integracijos srityse dirbančiomis organizacijomis. Pareiškėjas sukurs viešą grupę Facebook platformoje, kurioje bus teikiama informacija apie pabėgėlių integraciją, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, darbo pasiūlymus Kaišiadorių mieste, kitas socialines paslaugas teikiamas pabėgėliams. Prie grupės bus kviečiamos prisijungti su Kaišiadorių miestu besiribojančių teritorijų vietos bendruomenės bei organizacijos, dirbančios pabėgėlių integracijos klausimais.

Pagrindinė informacija:

 • Gyventojai – 29526 (mieste – 10528, kaime – 18998) (2020 m)
 • Gyventojų tankumas – 42,8 (2019 m.)
 • Nedarbo lygis – 8,1%
 • Užimtumo lygis – 74,9%
 • Veikiančios įmonės – 484
 • Vidutinis DU (bruto) – 1130 Eur

Atsižvelgiant į statistikų duomenis, Kaišiadorių mieste gyventojų skaičius mažėja, tačiau gyvenimo sąlygos gerėja: daugiau žmonių prisijungia prie įvairių sistemų, pavyzdžiui vandens tiekimo, nuo 2015 m. yra ženkliai sumažėjęs kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius, tad užtikrinamas didesnis saugumas bei yra atnaujintos judėjo, poilsio, gyvenamosios infrastruktūros.

Kaišiadoryse palankus darbo užmokesčio ir nekilnojamojo turto santykis, tad įsigyti nuosavą būstą galima daug greičiau. Uždirbant vidutinį darbo užmokestį, butą Kaišiadoryse įmanoma įsigyti kelis kartus greičiau, nei Kaune ar Vilniuje. Namai, darbas, darželis ar mokykla būtų kelių kilometrų atstumu, tad taip būtų išvengta laiko švaistymo kamščiuose.

Saugumo poreikių patenkinimas:

Kaišiadorių rajono savivaldybė kasmet plečia socialinių paslaugų tinklą, organizuodama ir teikdama naujas socialines paslaugas, pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį. 2017-2018 metais buvo išplėtotos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, dienos užimtumas vaikų dienos centruose, išaugo ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius. Taip pat yra numatytos programos siekiant užtikrinti neįgaliųjų, skurstančių ir gausių šeimų socialinį saugumą. Daugiau info. https://kaisiadorys.lt/

Socialinių poreikių tenkinimas:

Tiek Kaišiadorių mieste, tiek rajone veikia nemažai bendruomenių: https://kaisiadorys.lt/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/bendruomenes/520 , tad aktyvi bendruomenė padės greičiau integruotis į visuomenę. Taip pat mieste vyksta nemažai viešų renginių, galima jungtis į įvairius meno kolektyvus vaikams ir suaugusiems. Atidžiau pasižiūrėjus į įstatymus ir nuostatas galima ieškoti ir socialinės paramos, plačiau apie tai: https://kaisiadorys.lt/gyventojams/veiklos-sritys/socialine-parama/1772

Atrask namus čia:

Butai: jei tau kaip ir daugumai žmonių patinka turėti mažiau rūpesčių, augalus auginti tik ant palangės, leisti atsakingiems asmenims išspręsti tam tikrus priežiūros klausimus, gyventi gausioje socialinėje aplinkoje – rinkis galimybę įsigyti butą Kaišiadorių mieste. Tavo lūkesčiai bus patenkinti:   https://www.aruodas.lt/butai/kaisiadoryse/kaisiadoriu-m/

Namai: noras gyventi privačiau, be daug kaimynų, su didesne laisve ir ramybe pagrindžia idėją įsigyti namą Kaišiadoryse: https://www.aruodas.lt/namai/kaisiadoryse/kaisiadoriu-m/

Butų nuoma: jeigu dar tik rezgi idėją, kaip turi atrodyt tavo ateities namai, nieko tokio. Kaip trumpalaikį būstą gali rinktis nuomojamą butą: https://www.alio.lt/paieska/butu-nuoma-kaisiadoryse/

Gyvenimo pradžią Kaišiadoryse pradėk įkurdamas savo verslą. Kaišiadorių rajono savivaldybė ypač skatina verslius žmones ir padeda jiems pasiekti savo tikslus, skirdama paramą.

Savivaldybės parama verslo pradžiai:

– Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, iki 150 Eur (paraiškos teikiamos visus metus);

– Kvalifikacijos kėlimo išlaidų padengimas, iki 200 Eur (paraiškos teikiamos visus metus);

– Subsidija verslo idėjos įgyvendinimui, iki 3000 Eur (paraiškos teikiamos nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.).

Galimi pareiškėjai – smulkiojo verslo subjektai, kurie veiklą vykdo ne ilgiau kaip 5 metus, nuo veiklos įregistravimo dienos ir kurių buveinės registravimo ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Sveikata. Kaišiadoryse stengiamasi palaikyti gyventojų fizinį aktyvumą. Čia vyksta įvairūs sporto/šokių užsiėmimai: zumba, funkcinės treniruotės, batutų treniruotės, linijiniai šokiai, o norint judėti ir kitaip – siūloma galimybė plaukioti baseine. Treniruotės būna tam tikru nustatytu metu, o svarbiausia tai, jog jos yra visiškai nemokamos: https://www.kaisiadorysvsb.lt/visuomenes-sveikata-tai/

Kur ir ko galima mokytis Kaišiadoryse?

 1. Kaišiadorių kultūros centre gali mokytis:
 • Šokti liaudies šokius vyresniųjų tautinių šokių kolektyve „Savingė“ (vad. Angelė Pačesienė);
 • Šokti pramoginius šokius sportinių šokių kolektyve „Reveransas“ (vad. Remigijus Suslavičius);
 • Chorinio dainavimo – vokaliniame ansamblyje „Nona“ (vad. Jurgita Jašauskienė), chore „Do-Diez“ (vad. Laima Mažuolytė);
 • Dainuoti įvairias liaudies dainas folkloro ansamblyje „Verpeta“ (vad. Valerija Jankauskienė);
 • Rankdarbių – dekoratyvios tekstilės būrelyje (vad. Tatjana Prakapienė), siuvinėjimo būrelyje (vad. Birutė Marmakevičienė), meninių ir praktinių odos darbų būrelyje (vad. Andromeda Ostašenkovienė)
 1. Kaišiadorių meno mokykloje gali išmokti:
 • Muzikuoti įvairiais instrumentais: akordeonu, fortepijonu, kanklėmis, birbyne, smuiku, violončele, trimitu, klarnetu, saksofonu, fleita, tūba, eufonija, mušamaisiais (būgnai), gitara.
 • Mokytis dailės: piešti, lipdyti.
 1. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure gali išmokti:
 • Šiaurietiško ėjimo;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo;
 • Higienos įgūdžių (privalomieji mokymai);
 • Apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (privalomieji mokymai);
 • Sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos;
 • Sveikatos savikontrolės vyresniame amžiuje: sveika mityba, fizinis aktyvumas (ŠKL programa).

Ir tai dar ne viskas! Yra pateiktas 21 įstaigos sąrašas, kur gali naudingai leisti savo laisvalaikį http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/files/882/Kur%20ir%20ko%20galima%20mokytis%20Kaisiadoriu%20kraste.pdf

Rajonas turi gerai išvystytus paukštininkystės verslus, stiprias medienos bei baldų gamybos įmones, platų prekybos ir maitinimo paslaugų tinklą bei aktyviai plėtojamą verslo paramos infrastruktūrą. Gerėjant verslo aplinkai, sukuriama daugiau darbo vietų.

Pavadinimas Tinklapis Kontaktai
„KG group Kaišiadorių paukštynas“ https://www.paukstynas.eu/lt/apie-mus

https://www.paukstynas.eu/lt/karjera

Tel.: (8 346) 51034, +37061430649
El.paštas: kaisiadoriu.paukstynas@kggroup.eu
„Nematekas“ http://nematekas.lt/apie-mus/

http://nematekas.lt/karjera/

Administracija

Tel. +370 672 83633

Faks. +370 346 69377

El. paštas: nematekas@nematekas.lt

„Desė“ https://dese.lt/karjera/ Tel. 8-346-44300

Faks. 8-346-44434

„Gudobelė“ https://gudobele.lt/apie-mus/ Tel. +370 346 60729

El. paštas. info@gudobele.lt

„Roda“ https://roda.lt/lt/apie-gamykla/ Tel. +370 346 51693

Faks. +370 346 51973

„Dovaina“ https://dovaina.lt/lt/about-us/ Tel. +370 346 46618

Faks. +370 346 46713

El paštas. info@dovaina.lt

„Žiežmarių gėlės“ https://ziezmariugeles.lt/ Tel. +370 346 58257

El paštas. ziezmariugeles@gmail.com

„Kietaviškių gausa“ http://www.kietaviskiu.lt/apie-mus/ Tel. +370 686 57457

Daugiau darbo skelbimų Kaišiadorių mieste ir rajone:

Netūnok namuose, nes Kaišiadorys suteikia didelę galimybę pasikultūrinti ir pažinti dar nematytus dalykus! Kaišiadorių rajonas įdomus ne vien tik savo išskirtine gamta ir augalija, bet taip pat ir lankytinų objektų gausa. Vien nedideliame Kaišiadorių mieste gali džiaugtis įspūdinga Kaišiadorių katedra, Vyskupijos kurija, Dailės galerija, Partizanų koplyčia Kaišiadorių kapinėse ir kitais ne ką prastesniais objektais. O kur dar visas rajonas, pilnas įvairių muziejų bei ekspozicijų: Lietuvos liaudies buities muziejus, tautos tremties ir rezistencijos ekspozicija, kuri yra Rumšiškėse, taip pat Kaišiadorių muziejus, Rumšiškių Jono Aisčio muziejus bei įspūdinga Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė!

Kas tie pabėgėliai?

Pabėgėlis – žmogus, kuris buvo priverstas palikti savo šalį dėl persekiojimo, karo ar smurto ir ieškoti saugumo kitoje šalyje. Jis turi pagrįstą persekiojimo baimę dėl rasės, religijos, tautybės, politinės nuomonės ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei. Tikėtina, kad jis negali grįžti namo arba bijo tai padaryti.

Iki 2017 m. Pabaigos visame pasaulyje buvo užregistruota 25,4 mln. pabėgėlių vyrų, moterų ir vaikų.
Jiems dažnai tenka bėgti tik su drabužiais ant nugaros, palikti namus, daiktus, darbus ir artimuosius.

Pabėgėlio statusas:

Pabėgėlio statusas yra apsaugos forma, suteikiama tiems, kurie sėkmingai praeina pabėgėlio statuso nustatymą (RSD). RSD yra teisinis procesas, kurio metu vyriausybės nustato, ar prieglobsčio prašytojas gali būti laikomas pabėgėliu.

Pabėgėlio statuso nustatymas yra teisinis ar administracinis procesas, kurio metu vyriausybės ar JTVPK (Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba) nustato, ar tarptautinės, regioninės ar nacionalinės teisės aktais tarptautinės apsaugos prašantis asmuo yra laikomas pabėgėliu.

Faktai:

Iki dabar daugiau nei 79,5 milijono asmenų buvo priversti persikelti iš savo šalies dėl persekiojimų, konfliktų, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų.  1 iš 103 žmonių visame pasaulyje yra prieglobsčio prašytojas, šalies viduje perkeltas asmuo arba pabėgėlis.

Naujo perkėlimo lygis išlieka labai didelis: kas 4 sekundes vienas asmuo tampa perkeltas. Tai 16 žmonių, priverstų palikti savo namus, kiekvieną minutę arba – 23 800 kasdien. 85% pabėgėlių priima besivystančios šalys, o mažiau nei 1 iš 5 pabėgėlių – Europa.

Pagrindinis faktorius sėkmingai pabėgėlių integracijai yra motyvacija likti, t.y. socialiniai ryšiai. Jei jie sukuriami, jie padeda susirasti gyvenamąją vietą ir darbą. Jei ne – tai pagrindinis faktorius išvykti.

Pagrindinės pabėgėlių integracijos problemos:

 • Resursų (finansinių, laiko, žmogiškųjų) stoka;
 • Stereotipai ir neigiamas nusiteikimas;
 • Kalbos barjeras.

Pagrindiniai klausimai:

Kodėl pabėgėliai nelieka tose ES šalyse, į kurias pirmiausia atvyko?

Žmonės savo šalis palieka dėl skirtingų priežasčių. Bet, jei kalbame apie tuos, kurie bėga iš karo zonų, jie taip pat galvoja apie ateities perspektyvas, suprasdami, kad gali ir neturėti galimybės grįžti į savo šalį.

Kokias socialines išmokas gaus pabėgėlis?

Skaičiuojama, kad per mėnesį vieno pabėgėlio išlaikymas, įskaitant maitinimą, apgyvendinimą, kalbos pamokas, gali kainuoti apie 600 eurų. Europos Komisija už kiekvieną priimtą pabėgėlį ketina skirti 6000 eurų. Tačiau Lietuvos pareigūnai pripažįsta, kad pabėgėlių socialinė integracija vyks ir valstybės biudžeto lėšomis.

Ar pabėgėliai galės ir norės dirbti mūsų šalyje?

Pabėgėlių priėmimo centre jiems vyksta profesinio orientavimo kursai, mokymai, jeigu žmonės turi dokumentus, įrodančius kvalifikaciją, ji pripažįstama. Apsigyvenęs bet kurioje savivaldybėje, naujakurys gali kreiptis į Darbo biržą.

Kada pabėgėliai galės pretenduoti į Lietuvos pilietybę?

Kaip nurodo Migracijos departamentas, prieglobsčio suteikimas Lietuvoje apima leidimo gyventi (nuolat arba laikinai) Lietuvoje išdavimą bei socialinės pagalbos suteikimą užsienio valstybės piliečiui, kuris savo gimtojoje šalyje patyrė arba gali patirti persekiojimą. Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje pagal įprastinę tvarką suteikiamas 5 metams ir praėjus šiam terminui gali būti pratęsiamas. Leidimas laikinai gyventi pabėgėliams gali būti pratęstas po 2 metų, jei iki to laiko neatsiranda galimybės grįžti į kilmės šalį.

Organizacijos dirbančios su pabėgėliais?

Pabėgėlių priėmimo centras (RPPC) – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams.

Misija – teikti apgyvendinimo ir socialinės integracijos paslaugą prieglobsčio gavėjams, nelydimiems nepilnamečiams,  prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms ir perkeltiems asmenis.

Veiklos tikslai:

1. teikti socialines paslaugas;
2. organizuoti ir įgyvendinti valstybės paramos integracijai teikimą:
2.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybių teritorijose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius);
2.2. Centre apgyvendintiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;
3. organizuoti priėmimą ir apgyvendinimą:
3.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius) iki tol, kol jie bus iškelti į integracijos vykdymo vietą savivaldybių teritorijose, arba iki paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu integracija vykdoma Centre;
3.2. Centre nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;
3.3. Centre užsieniečiams, esantiems ar buvusiems nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis, aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, tiriančiu su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus;
3.4. Centre prieglobsčio prašytojams pagal susitarimą su Vidaus reikalų ministerija;
4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant prieglobsčio gavėjų integracijos politiką;
5. teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su prieglobsčio gavėjais, tobulinimo.

UNHCR JT pabėgėlių agentūra – siekia užtikrinti, kad visi, pabėgę nuo gimtojoje šalyje patiriamo smurto, persekiojimo, karo ar stichinės nelaimės, turėtų teisę prašyti prieglobsčio ir surastų saugią užuovėją.

Pagrindinės UNHCR regioninės atstovybės Šiaurės Europoje užduotys yra:

 • remti vyriausybes įgyvendinant Europos ir tarptautinius teisės aktus, susijusius su prieglobsčiu ir pilietybės neturėjimu;
 • stebėti, kad prieglobsčio prašytojai turėtų prieigą prie šio regiono šalių ir galėtų kreiptis dėl apsaugos;
 • remti valstybines prieglobsčio institucijas, kuriant sąžiningą, veiksmingą ir kokybišką prieglobsčio suteikimo tvarką;
 • teikti konsultacijas vyriausybėms, partneriams ir suinteresuotosioms šalims, kaip padėti pabėgėliams integruotis šio regiono šalyse;
 • palaikyti vyriausybes, ieškant sprendimo dėl pilietybės neturinčių asmenų situacijos jų valstybėse;
 • užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai ir pilietybės neturintys asmenys turėtų galimybę naudotis teisėmis, nepaisant jų amžiaus, lyties, skirtingumo, ir skatinti regiono vyriausybes, partnerius ir suinteresuotąsias šalis palengvinti aktyvų tokių asmenų dalyvavimą prieglobsčio suteikimo procese;
 • didinti informuotumą apie milijonų pabėgėlių padėtį visame pasaulyje ir įtraukti pabėgėlių ir prieglobsčio klausimus į valstybių darbotvarkes;
 • telkti finansinę ir kitokią paramą UNHCR darbui visame pasaulyje.

Lietuvos Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.
Viena iš misijų – padėti pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečiams sėkmingai integruotis Lietuvoje.

Lietuvos Raudonasis kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų

Šaltiniai:
https://helprefugees.org/refugees-statistics/?gclid=CjwKCAiA_Kz-BRAJEiwAhJNY70sN6KVSPxm8avA3sPZys_07A6pWVNL6JidJdiuUqAGeXZDKGb-KHBoCINoQAvD_BwE
https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html
https://refugees.lt/?s=pab%C4%97g%C4%97lis
http://www.rppc.lt/51489/istaigos-pristatymas.html
http://activeyouth.lt/wp-content/uploads/2016/11/TRY_prezentacija.pdf
https://www.caritas.lt/page/pagalba-uzsienieciams-
https://www.redcross.lt/integracija

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-08