Projektas „Sveikos gyvensenos integravimas į mokyklų švietimo darbotvarkę“

Projektas „Sveikos gyvensenos integravimas į mokyklų švietimo darbotvarkę“

Project „Integration of healthy lifestyle topic to schools education agenda“

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo ir tinklo programa teikia finansinę paramą valstybės tarnautojams ir kitiems panašias funkcijas atliekantiems darbuotojams iš Šiaurės ir Baltijos šalių, kad jie galėtų atlikti pažintinius vizitus, stažuotes ar tinklų veiklą Baltijos arba Šiaurės šalyse. Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje.

Tikslas – išmokti gerosios priimančiosios institucijos patirties sveikos gyvensenos, mitybos ir sveiko moksleivių maitinimo integracijos klausimais į mokyklų programas.

Laukiami rezultatai:

• skatinamas abipusis žinių perdavimas, kuris būtų naudingas skirtingiems administraciniams lygiams;

• skatinamas keitimasis geriausia sukaupta patirtimi pasirinkta tema viešojo administravimo srityje ir standartų derinimo palengvinimas;

• skatinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas;

• skatinamas vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas;

• dalyviai įgytas žinias ir praktiką galės pritaikyti švietimo įstaigose, su kuriomis dirba savo savivaldybėse;

• pasikeis dalyvių požiūris (platesnis mąstymas sveikesnio maitinimo integravimo į mokyklos programą klausimu);

• skatinamas ir stiprinamas institucijų bendradarbiavimas.

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16