2-asis tarptautinis renginys Kaune

Balandžio 13-15 d., Kaune, įvyko projekto „Europos miestai, skatinantys kultūrų dialogą ir kovojantys su migrantų ir mažumų diskriminacija“ 2-asis renginys.

Europos tinklų renginys „Dalyvaujamasis valdymas ir pilietinės visuomenės įtraukimas, formuojant tarpkultūrinę politiką“ vyko nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje.

Dėka šio renginio bus parengta miesto tinklų strategija ir Europos politikos rekomendacijos, kaip įgyvendinti bendrus miesto ir piliečių veiksmus, tarpkultūriniam dialogui, vietos ir visos Europos lygiu.

Programoje dalyvavo pranešėjai iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Jonavos rajono savivaldybės, Carnikav‘os savivaldybės, Įvairovės plėtros grupės, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ES investicinio padalinio Tautinės mažumos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Kauno Europos kultūros sostinės 2022 m. ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centro.

Renginio metu buvo aptartos šios temos:

Pirmos dienos metu visus renginio prisijungusius klausyti dalyvius ir pranešėjus, pasveikino Albinas Vilčinskas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono savivaldybės meras ir Savivaldybių asociacijos prezidentas bei Vilis Zinkevičs, projekto vadovas ir Carnikavos savivaldybės plėtros ir planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Po dalyvių pasveikinimo vyko interaktyvi sesija su renginio dalyviais, kurios metu dalyviai naudodamiesi Slido.com programa, pagal joje  pateiktus klausimus, susipažino su renginio dalyviais. Dalyviai sužinojo vieni kitų vardus, pamatė iš kokios šalies yra susirinkusieji dalyviai.

Pirmosios dienos metu dalyviai išklausė šiuos pranešimus: Giedrės Blažytės, „Diversity development group“ atstovės pranešimą apie migrantų integracijos politiką Lietuvoje bei jos kliūtis ir galimybes. Toliau dalyviams buvo rodomas virtualus turas po Kauno regioną, tiksliau po Jonavos ir Kėdainių miesto tarpkultūrines vietas. Dalyviai šiuo turu buvo sužavėti, o kai kurie iš jų jautėsi įkvėpti imtis ir sukurti panašius virtualius turus, ir savo regionuose.

Po pranešimų sesijos, vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto organizacinės detalės ir kiti aktualūs klausimai.

Antrosios dienos metu po renginio atidarymo pranešėja Laura Perevičiūtė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, pristatė pranešimą tema „užsieniečių integracijos politika Lietuvoje“’. Vėliau kita pranešėja Vaiva Vėželytė-Pokladova, Tautinių mažumų departamento atstovė, pristatė dalyviams parnešimą, kurio tema „tautinių mažumų politika Lietuvoje“. Po pranešimų, Bo Maria Daskalova, viena iš projekto koordinatorių, pravedė dalyviams moderuotą diskusiją apie pristatytus pranešimus ir dalyvaujamąjį valdymą, ir tarpkultūrinės politikos įgyvendinimą. Kaip visuomet, po pranešimų sesijos vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama, apie tai su kokiais iššūkiais susiduria dalyvaujamasis valdymas, kiekvieno iš partnerių vietos bendruomenėje ar regione.

Trečiosios dienos metu, renginio pradžioje buvo pristatytos Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centro gerosios praktikos ir patirtys migrantų integracijos srityje. Vėliau po šio pranešimo vyko diskusija šia pristatyta tema, be to, dalyviai iš Rumunijos pasidalijo savo patirtimi. Trumpai diskutavo ir kiti renginyje dalyvavę dalyviai. Po diskusijos įvyko renginio uždarymas, kurio metu reginio moderatorės Bo Maria Daskalobva ir Gaila Tulušienė, Kauno regiono plėtros vyr. projektų vadovė, padėkojo dalyviams už dalyvavimą renginyje.

Po oficialaus renginio uždarymo vyko partnerių susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama ir dalinamasi gerosiomis patirtimis ir praktikomis iš partnerių regionų ar šalių. Taip buvo aptartos tvaraus tinklų kūrimo perspektyvos dalyvaujamajame valdyme ir tarpkultūrinės politikos formavimo atžvilgiu.