Baigiamo įgyvendinti projekto rezultatai

Nuo šiol lankytinus objektus Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų teritorijose turistams bus lengviau rasti ir apie juos daugiau sužinoti. Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių administracijos ir Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra baigia įgyvendinti projektą „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr.05.4.1-LVPA-R-821-21-0002, kuris buvo finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą, skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.

Projekto metu buvo suprojektuoti, pagaminti ir įrengti 369 ženklinimo infrastruktūros objektai, iš jų 139 kelio ženklai (KŽ628 ir KŽ629), 27 dideli informaciniai stendai su žemėlapiais, 106 mažesni stendai su informacija apie lankytinus objektus, 71 informacinių rodyklių sistema, 26 stiklinės informacinės lentos ant pastatų.

Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.