Baigtas įgyvendinti projektas

Birštono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijos ir Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra baigė įgyvendinti projektą „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr.05.4.1-LVPA-R-821-21-0001, kuris buvo finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti ženklinimo infrastruktūrą, skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.

Projekto metu buvo suprojektuoti, pagaminti ir įrengti 285 ženklinimo infrastruktūros objektai, iš jų 128 kelio ženklai (KŽ628 ir KŽ629), 23 dideli informaciniai stendai su žemėlapiais, 26 mažesni stendai su informacija apie lankytinus objektus, 33 informacinių rodyklių sistemos ir 75 naujos rodyklės ant esamų stulpų.

Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.

Projektas buvo įgyvendinamas 2017 m. kovo mėn. – 2020 m. balandžio mėn. Bendra projekto išlaidų suma 207 290,72 Eur. Iš jų ES fondų finansuota suma 144 989,91 Eur.