Europos piliečiai perima Europą

Gegužės 9 d. įvairios organizacijos ir piliečiai visoje Europoje rengia internetinius ir kitokio pobūdžio renginius, kurie truks visą dieną. Programa apima meninius pasirodymus, politinius debatus, interaktyvius pokalbius ir pranešimų skaitymus. Renginys prasidės Centrinės Europos laiku (mūsų laiku nuo 11:30 iki 21:30).

Trumpai apie šią iniciatyvą

Tai diena skirta Europos piliečiams išreikšti savo nuomonę ir parodyti savo iniciatyvas ir jomis dalintis su kitais piliečiais. Europos piliečiai šią dieną skatinami kartu kurti demokratiją ir kovoti už savo teises.

Šį renginį organizuoja Europos pilietinės visuomenės organizacijų grupė, raginanti kitus prisijungti prie jų ir drauge kurti demokratiją Europoje. Ši inciatyva ragina žmones skurti tokią Europą, kokios jie nori. Taip pat skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas tarp šalių ir skirtingų kultūrų. Tokiu būdų skatinamas bendravimas „be sienų“.

Gegužės 9 d. sukuriama atvira erdvė, kuri padeda aptarti dabartines problemas ir kartu kurti sprendimus iš politinės, socialinės ir asmeninės perspektyvos. Kokie mūsų rūpesčiai ir aktualiausios problemos? Kokia dabartinė krizės prasmė ir kokius sprendimus piliečiai gali pasiūlyti ir įgyvendinti? Kaip mes suorganizuojame europiečių ir viso pasaulio solidarumą?

Daugiau informacijos apie šią iniciatyva ir vyksiančius renginius anglų kalba galite rasti šiame puslapyje: https://citizenstakeover.eu/

Renginio programa: https://citizenstakeover.eu/wp-content/uploads/2020/05/Programme_FINAL.pdf

Renginio nuoroda Facebook: https://www.facebook.com/events/534212257294412