Interaktyvių informacinių stendų įsigijimas ir įrengimas Kėdainių bei Jonavos rajonuose

Nuo gegužės 12 d. paleidžiamas projekto „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002) finansuojamo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ viešasis pirkimas.

Pirkimas vyks iki gegužės 18 d. 13 h, vokų atplėšimas vyks 13:45.

Norite sužinoti daugiau informacijos, kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@krda.lt ar kitais galimais būdais.