Interreg projekto partnerių susitikimas

Rugsėjo 11-12 d. Jūrkalnėje (Latvija) vyko projekto „Gyvenimas švaresnėje aplinkoje – geresnei ateičiai!” (LLI-303, Clean Brownfields) partnerių susitikimas ir seminaras. Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą. Projekto partnerių susitikimo metu projekto partneriai pristatė projekte įgyvendintą veiklą, aptarė veiklų įgyvendinimo grafiką ir likusias įgyvendinti projekto veiklas, taip pat turėjo galimybę pamatyti geruosius apleistų teritorijų ir pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams pavyzdžius Jūrkalnėje. Seminaro metu dalyviai susipažino su problemomis dėl Latvijos pajūrio krantų erozijos, naujausiomis užterštų teritorijų tyrimo ir tvarkymo technologijomis, Latvijos užterštų teritorijų duomenų baze ir teisės aktais. Darbo grupėse seminaro dalyviai diskutavo kaip efektyviai įtraukti apleistų teritorijų tvarkymo ir panaudojimo klausimus į regioninį strateginį planavimą.