Kauno regiono savivaldybių merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Čekijos Respubliką

2019 m. rugsėjo 30 – spalio 04 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Čekijos Respubliką. Vizitas buvo skirtas kontaktų užmezgimui, galimų bendradarbiavimo sričių ir projektinių idėjų identifikavimui, patirties mainams. Vizitas organizuotas įgyvendinant Regioninės plėtros strategiją (2019 m. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros darbo planą) ir joje numatytą Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, skirtą plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir įgyvendinti darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose.

Vizite Čekijoje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, taip pat VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros direktorė Lina Misiukevičienė ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė Gaila Tulušienė.

Kauno regiono savivaldybių merų delegacija lankėsi dviejuose Čekijos miestuose – Karlovy Varuose (vok.: Karlsbade) ir sostinėje Prahoje.

Pilną ataskaitą galima rasti čia.