Naujas „Miško kelių“projektas

Birželio 1 d. prasidėjo projektas nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (angl. “
Development of Forest trail In Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania „). Projektas, finansuojamas
 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

 Šio projekto tikslas – padidinti atvykstančiųjų skaičių Programos teritorijoje, sukuriant, vystant bei populiarinant du bendrus tarpvalstybinius ilgo atstumo gamtos maršrutus, skirtus keliaujantiems pėsčiomis ir einančius per Programos teritoriją. Projekto partneriai tikisi, kad per metus nuo pėsčiųjų maršrutų sudarymo ir rinkodaros akcijos pradžios nakvynių skaičius kaimiškose teritorijose išaugs mažiausiai 5 proc.

Projekto metu bus viešinami du maršrutai – Miško Kelias Latvijoje ir Lietuvoje bei Baltijos Pajūrio Pėsčiųjų Maršrutas Lietuvoje. Abu keliai bus sujungti su jau egzistuojančiais ilgo atstumo pėsčiųjų maršrutais ir taip bus užpildyta trūkstama atkarpa ilgo atstumo pėsčiųjų takų tinkle.

Miško Kelio bendras ilgis Lietuvoje ir Latvijoje – maždaug 1030 km (380 km – Latvijoje, 650 km – Lietuvoje) ir jis eis per pačias vaizdingiausias teritorijas (miškus, piliakalnius, pelkes ir t.t.). Miško Kelias bus sujungtas su Miško Keliu Ryga – Talinas, kuris šiuo metu vystomas, įgyvendinant Centrinės Baltijos programos projektą Nr. 779 „Ilgo atstumo tarpvalstybinis pėsčiųjų maršrutas „Miško Kelias“.

Birželio 10-11 d. įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Jo metu dalyviai aptarė projekto įgyvendinimo principus, tikslus ir siekius. Taip pat buvo aptarti įgyvendinimo žingsniai ir pagrindinės veiklos iki 2020 m. pabaigos. Aptartos teritorijos neįtrauktos į projekto numatytas ribas. Analizuojama ankščiau latvių naudota marketingo strategija ir būdai bei kiti aktualūs klausimai.