Rekomendacijos dėl COVID-19 situacijos

Dalinamės LR Sveikatos apaugos ministerijos rekomendacijomis skirtoms COVID-19 situacijai valdyti.

Pateikiamos šios rekomendacijos: