„Star of Europe“ mokymai

Kovo 9-13 dienomis Prahoje (Čekijoje) vyko projekto „Star of Europe“ mokymo kursai, kurie buvo organizuojami Čekijos nacionalinės tarptautinio švietimo agentūros. Mokymuose dalyvavo 25 dalyviai.

Tai yra mokymų kursas, kuris rengiamas kaip projektas, kurio metu jaunimo mainų organizatoriai ir lyderiai kartu susirinkę dalinasi savo patirtimi ir idėjomis jaunimo mainų projektuose. Mokymų programa yra parengiama remiantis projekto tikslu ir pristatoma patyrusių jaunimo mainų lyderių, kurie yra pripažįstami, kaip jaunimo mainų mokytojai. Mokymai skatina dalyvių iniciatyvumą ir kūrybiškumą ir turi tiesioginę įtaką dalyvių ERASMUS+ jaunimo mainų projektams ir veikloms, tokioms kaip kokybiškų projektų organizavimas ar tarpkultūrinio ir neformaliojo mokymosi patirties teikimas jauniems žmonėms.

Projekto tikslas – aptarti kiekvieną jaunimo mainų etapą ir žingsnis po žingsnio peržvelgti dalyvio ir partnerio vaidmenis vykdant ERASMUS+ jaunimo mainus.

Pagrindinės projekto veiklos:

Šie mokymai ir bendradarbiavimo veikla skatina su jaunimu susijusių sričių specialistų kompetencijų ugdymą. Vykdant jaunimo mainų projektus, sustiprinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas jaunimo srityje ir su suinteresuotosiomis šalimis. Šie projektai prisideda prie darbo su jaunimu ir jaunimo politikos vaidmens bei kokybės stiprinimo Europoje.

„Erasmus +“ yra Europos Sąjungos programa, skirta tobulinti įgūdžius ir gebėjimus, vykdant veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Jaunimo veiklos, vykdomos pagal „Erasmus +“ programą, tikslas – pagerinti pagrindinius jaunų žmonių gebėjimus, įgūdžius ir įsidarbinimo galimybes, skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, jų socialinę įtrauktį, skatinti jaunimo darbo ir jaunimo politikos tobulinimą vietos,  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.