Tarpkultūrinio dialogo tinklo projektas

Projekto „Europos miestai, skatinantys kultūrų dialogą ir kovojantys su migrantų ir mažumų diskriminacija pirmasis susitikimas įvyko Rijekoje – Europos kultūros sostinėje 2020

Kitas renginys numatytas Plovdive – Europos kultūros sostinėje 2019

2020 m. sausio 22-24 dienomis, Rijekoje – šių metų Europos kultūros sostinėje, įvyko pirmasis “Tarpkultūrinio dialogo tinklo” (trumpesnis projekto pavadinimas) partnerių susitikimas. Projekto partneriai atvyko iš 14 skirtingų šalių, iš kurių 11 yra ES narės: Latvija, Lenkija, Kroatija, Graikija, Lietuva, Italija, Ispanija, Olandija, Rumunija, Jungtinė Karalystė ir Bulgarija ir trys kaimyninės šalys – Serbija, Šiaurės Makedonija ir Albanija/ Albanijos savivaldybių asociacija.

Projektu „Tarpkultūrinio dialogo tinklas“ siekiama atkreipti dėmesį į ES kultūrinės aplinkos turtingumą ir skatinti tokias svarbiausias Europos vertybes kaip pliuralizmas ir tolerancija, kurias palengvina kultūrų mainai, tokiu būdu prisidėdami prie pagarbios, dinamiškos ir daugialypės Europos tapatybės kūrimo.

Pagrindinis projekto prioritetas yra skatinti kultūrų dialogą tarp įvairių Europos bendruomenių ir politinių veikėjų, užkirsti kelią diskriminacijai ir kovoti su migrantų ir mažumų grupių stigmatizavimu. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių dalyvaus planuojant ir įgyvendinant 5 tarptautinius renginius Kroatijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, taip pat 5 internetinėse pilietinėse diskusijose, vyksiančiose iki 2020 m. gruodžio mėn.

Tinklas skatins aktyvų pilietinį dalyvavimą tarptautiniu mastu, rems vietos ir Europos politikos formuotojų ir piliečių pastangas kartu spręsti tarpkultūrinio dialogo ir mažumų bei migrantų stigmatizavimo iššūkius.

Pirmasis tarptautinis projekto renginys Rijekoje buvo skirtas tokioms temoms: „Kultūros įvairovės paminėjimas“, Europos iniciatyvų baltoji knyga apie kultūrų dialogą, migraciją ir humanitarinę krizę, taip pat keitimasis patirtimi iš skirtingų kultūros sostinių.

Planuojamas kitas projekto renginys – balandžio 27–30 d. Jis vyks 2019 m. Europos kultūros sostinėje – Plovdive. Toliau bus nagrinėjamas Europos kultūros sostinių poveikis kultūrų dialogui ir vertinama, kaip jo ypatingas vaidmuo gali padėti išvengti migrantų ir mažumų stigmatizavimo. Projekto renginyje vėl susirinks 14 šalių atstovai!

FB:https://www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork/
#interculturaldialogue #interculturaldialoguenetwork #europeforcitizens

Susisiekite su koordinatoriumi: per FB puslapį arba el. paštu: interculturaldialoguenetwork@gmail.com