Teikiamos paslaugos

Informacija

 • Informacinės medžiagos gaunamos informaciniais kanalais sisteminimas.
 • Ūkio subjektų projektinių pasiūlymų vietos valdžios institucijoms formavimas.
 • Kauno regiono valdžios institucijų pasiūlymų tikslinių investicijų pritraukimui generavimas.
 • Kauno regiono integruotų informacinių apžvalgų rengimas.
 • Projektų, studijų ir tyrimų rezultatų apžvalga.
Projektų valdymas
 • Investicinių projektų rengimas.
 • Partnerių projektams paieška.
 • Projektų finansinių šaltinių paieška.
 • Paraiškų projektų finansavimui rengimas.
 • Regioninės plėtros dokumentų rengimas.
 • Regiono plėtros plano rengimas.
Konsultacijos
 • Konsultacijos, rengiant investicinius projektus.
 • Konsultacijos, rengiant paraiškas projektų finansavimui.
 • Konsultacijos, rengiant regioninės plėtros dokumentus.
 • Konsultacijos, ieškant projektų partnerių ir finansavimo šaltinių.
Mokymai
 • Mokymo modulių regioninės plėtros klausimais rengimas.
 • Mokomųjų seminarų organizavimas.
 • Tiesioginių mokymų savivaldos institucijose organizavimas.
Renginiai
 • Konferencijų ir seminarų regioninės plėtros klausimais organizavimas.
 • Parodų organizavimas.
 • Diskusinių klubų organizavimas.
 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-28