KAUNO REGIONAS – VIETA SĖKMINGAI VERSLO PLĖTRAI!

Siekiant skatinti investicijų pritraukimą tiek į Kauno apskritį bendrai, tiek ir į mažesnius jos miestus, 2005 m. lapkritį VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra kartu su Latgale regiono plėtros agentūra (Latvija) pradėjo ir 2006 m. rugsėjį baigė įgyvendinti PHARE SPF finansuojamą projektą „Latgale ir Kauno regionų investicinis portfelis“. Projekto tikslinės grupės – Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno ir Latgale regionų savivaldybės, teikiančios viešąsias paslaugas investuotojams, o taip pat privačios bendrovės, dirbančios nekilnojamojo turto vystymo srityje.

              

Investicijos – tai indėlis į miesto ekonominę gerovę: steigiant naujas įmones, diegiant naujas technologijas pramonėje, investuojant į inovacijų plėtrą, į socialinį sektorių, plėtojant infrastruktūrą, kyla gyvenimo lygis, didėja pajamos, sukuriama daugiau bendrojo vidaus produkto, gerėja prekių ir paslaugų kokybė.

Pagal tiesioginių užsienio investicijų dydį Kauno apskritis Lietuvoje patenka į pirmąjį trejetuką – tradiciškai nusileidžia Vilniaus apskričiai ir rungtyniauja su Klaipėdos apskritimi. Tai geri rodikliai, tačiau 2005 metais Vilniaus apskritis sulaukė 11600 mln. investicijų, o Kauno  apskritis – tik 1958 mln. Didžiąją dalį (net 77 %) investicijų Kauno apskrityje pritraukia Kauno miestas, o likusią investicijų dalį pasidalina kiti 6 apskrities miestai – Birštonas, Jonava, Kaišiadorys, Kėdainiai, Prienai ir Raseiniai. Iš šių miestų mažiausiai investuotojų dėmesio 2005 m. sulaukė Birštonas, nors tai – didelį rekreacinį potencialą turintis miestas, įsikūręs vaizdingoje vietoje šalia Nemuno kilpos, pačiame Lietuvos centre.

Siekiant skatinti investicijų pritraukimą tiek į Kauno apskritį bendrai, tiek ir į mažesnius jos miestus, 2005 m. lapkritį VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra kartu su Latgale regiono plėtros agentūra (Latvija) pradėjo ir 2006 m. rugsėjį baigė įgyvendinti PHARE SPF finansuojamą projektą „Latgale ir Kauno regionų investicinis portfelis“. Projekto tikslinės grupės – Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno ir Latgale regionų savivaldybės, teikiančios viešąsias paslaugas investuotojams, o taip pat privačios bendrovės, dirbančios nekilnojamojo turto vystymo srityje.

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti naujų darbo vietų kūrimąsi ir pajamų augimą, pritraukiant užsienio ir vietines investicijas, ir taip skatinant gamybos ir paslaugų sektoriaus augimą.

Projekto metu buvo ištirtas Kauno ir Latgale regionų investicinis potencialas, atsižvelgiant į strateginę regionų padėtį bei pramonės šakas, būdingas kiekvienam iš projekte dalyvaujančių regionų.

Siekiant išsiaiškinti investuotojų, savivaldybių bei kitų suinteresuotų institucijų poreikius investicijų pritraukimo paslaugai,  buvo atlikta apklausa, kurios pagrindu parengta Kauno regiono investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo strategija, kuria galės naudotis Kauno regiono viešojo administravimo institucijų darbuotojai.

Be to, projekto vykdytojai buvo nuvykę į Daniją, kur su Fyn regiono atstovais  pasidalinta patirtimi apie investicijų pritraukimą, aptarnavimą bei inovacijų plėtros galimybes regioniniame lygmenyje.

Dar vienas projekto rezultatas – savivaldybių turimų investicinių objektų duomenų bazės modelio sukūrimas. Ši duomenų bazė bus patalpinta Kauno regiono plėtros agentūros tinklalapyje www.krda.lt ir bus naudojama pritraukti ir aptarnauti potencialius investuotojus. Tai naujas produktas Kauno regione, kadangi iki šiol informacija apie savivaldybėse esančius investicinius objektus buvo talpinama tik savivaldybių tinklalapiuose, todėl buvo sunkiai prieinama užsienio investuotojams.

Atlikus investuotojų apklausą, paaiškėjo, kad trūksta susistemintos informacijos, kaip pradėti verslą Kauno regione, kokia įstatyminė bazė, kokios lengvatos taikomos verslininkams ir pan., todėl projekto metu buvo surinkta informacija, galinti dominti verslininką, ketinantį pradėti verslą Kauno regione. Ši informacija bus pateikiama internetiniame puslapyje www.krda.lt.

Paruošta „Investicinio portfelio“ marketinginė medžiaga (kompaktinis diskas) lietuvių ir anglų kalbomis, skirta plačiau paskleisti informaciją apie Kauno regioną bei jame esančius investicinius objektus.

Projekto metu buvo aptarnauti trys potencialūs investuotojai:

1.      Vokiečių kapitalo įmonė Meffert AG Farbwerke Jonavos savivaldybėje jau įsigijo sklypą, kur planuoja statyti nedidelį dažų maišymo fabriką. Jį pastačius bus sukurta  virš 30 rajonui labai reikalingų darbo vietų.

2.      Olandų konsultacinė bendrovė Buck Consultants International, kuri domėjosi biuro patalpomis Kauno mieste.

3.      UAB “Marestana”, ieškojusi žemės sklypo Kauno apskrityje ungurių auginimo įmonei steigti.

Norint užtikrinti projekto tęstinumą ir siekiant sėkmingai vystyti Kauno regioną bei pritraukti investicijas, būtina stiprinti Kauno regione esančio potencialo bendradarbiavimą, kaip galima efektyviau jį išnaudojant.

Taip pat siūloma išplėsti projekto metu sukurtą investicinių objektų duomenų bazę.

Atsižvelgiant į projekto metu užpildytų anketų rezultatus ir remiantis užsienio regionų patirtimi, rekomenduojama sukurti investicijų pritraukimu ir investuotojų aptarnavimu besirūpinančią instituciją, kurioje dirbtų bent 2 žmonės. Tokia Kauno regione įsikūrusi institucija teiktų informaciją apie regioną, jame esančius investicinius objektus, bei inicijuotų naujus produktus, skatinančius inovacijas Kauno regione.

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra
Gedimino g. 56-1 / Žemaičių g. 9-1,
LT-44242 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 408808, faksas: +370 37 408809

Evelina Vainorienė
Projekto vadovė / Direktoriaus pavaduotoja