Apie mus

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (sutrump. KRPA) yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal viešųjų įstaigų įstatymą.

KRPA – techninė pagalba ir regioninės plėtros įrankis viešojo administravimo institucijų rankose. Tai kompetetinga ir kūrybinga organizacija, teikianti kokybiškas konsultacines, projektų valdymo ir administravimo, mokymų organizavimo paslaugas.

KRPA – kompetetingas konsultantas projektų valdymo klausimais

MISIJA

Organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystimosi skirtumų mažinimui ir nuoseklios, atitinkančios Lietuvos ir ES politiką, regioninės plėtros skatinimui.

VIZIJA

Tapti institucija, konsoliduojančia ir koordinuojančia Kauno regiono mokslinio, techninio, kūrybinio, inovacinio, verslininkiško potencialo ir vietinių valstybės institucijų, įgyvendinančių nacionalinę regionų plėtros politiką, veiklas, siekiant užtikrinti efektyvią subalansuotą Kauno regiono plėtrą.

TIKSLAI

Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos nacionalinę regionų plėtros politiką, skatinti harmoningą Kauno regiono plėtrą.

Remti technologinių ir socialinių inovacijų diegimą.
Skatinti privačią iniciatyvą ir partnerystę su vietos valdžios institucijomis.
Skatinti vietines ir užsienio investicijas Kauno regione ir kurti palankų visapusiškos, efektyvios regiono plėtros įvaizdį.
Skatinti vietinį bei tarptautinį tarpregioninį bendradarbiavimą.
Aktyviai dalyvauti veikloje, susijusioje su regiono socialinių ir ekonominių problemų sprendimu ir plėtra.

UŽDAVINIAI

Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir įgyvendinti regiono plėtros programas ir projektus.

Įgyvendinti ES regioninę politiką dalyvaujant tarptautinio regioninio bendradarbiavimo, kitose programose ir projektuose.
Skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas ir iniciatyvas regione.
Pagal savo kompetenciją koordinuoti regiono socialinės ir ekonominės plėtros srityje veikiančių institucijų ir organizacijų veiksmus.

VEIKLOS KRYPTYS

Projektų rengimas ir administravimas.

Strateginės plėtros dokumentų rengimas.
Konsultavimas projektų rengimo, valdymo, finansavimo šaltinių paieškos, viešųjų pirkimų klausimais.
Mokymų organizavimas ir vykdymas.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-12