Parengtos viešinimo priemonės – lankstinukai

Įgyvendinant projektą „Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje“ buvo parengtos viešinimo priemonės – lankstinukai.

1. Lankstinukai „Gyvenimo ir darbo sąlygos Kaišiadorių mieste“ – anglų ir rusų kalbomis, skirtus pabėgėliams. Lankstinukuose bus pateikiama svarbiausia informacija, norint įsikurti Kaišiadorių mieste, svarbiausios nuorodos. Jie bus išdalinti  pabėgėlių integracijos srityje dirbančioms organizacijoms bei besiribojančių teritorijų bendruomenėms.

2. Lankstinukai apie pabėgėlius visuomenei lietuvių kalba, skirtus Kaišiadorių miesto bei besiribojančių teritorijų gyventojams. Lankstinukuose bus pateikiama svarbiausia informacija apie migrantus ir pabėgėlius.

Dar viena viešinimo priemonė, tai informacijos interneto svetainėse. Pareiškėjo ir Partnerio svetainėse pradėta talpinti informacija pabėgėliams ir Kaišiadorių miesto bendruomenei. Informacija pabėgėliams apimtų informaciją apie Kaišiadorių miesto ekonominę, socialinę ir kultūrinę aplinką, aktualias nuorodas. Informacija visuomenei apimtų informaciją apie imigrantus ir pabėgėlius bei jų integraciją.

Taip pat numatyta sukurti informacinį filmuką. Filmukas bus talpinamas Pareiškėjo ir Partnerio tinklapiuose, Facebook bei Youtube platformose, o jo trukmė sieks iki 5 min, filmuke bus pateikiama informacija apie galimybes pabėgėliams gyventi ir dirbti Kaišiadorių mieste.